Projecten Linneman Bouw en Advies

Utiliteitsbouw

 

Van Loon Vlees te Son
BREEAM Outstanding *****

Van Loon Vlees heeft het hoogst haalbare BREEAM ambitieniveau Outstanding gehaald en is hiermee het eerste vleesproductiebedrijf in Europa. De nieuwbouw beslaat ca. 26.500 m2. De hoge doelstelling hebben ze mede behaald door al in en vroeg stadium Linneman Bouw en Advies als BREEAM Expert te betrekken, namelijk vanaf de ontwerpfase. Middels BREEAM certificering heeft Van Loon o.a. de volgende voordelen weten te halen: lage energiekosten en exploitatiekosten, verbeterd comfort en klimaat, optimaal gebouwbeheer door uitgebreide bemetering en besturing, betere procesbewaking en controle tijdens de bouw, versterking van het imago, huisvesting passend bij haar duurzaamheidsambities.

Volvo-dealer Harrie Arendsen te Hengelo
BREEAM Excellent ****

Vanuit de duurzaamheidsgedachte is er gekozen voor een projectaanpak volgens BREEAM met het ambitieniveau Excellent. De doelstellingen van BREEAM voor o.a. energiezuinigheid, gezondheid en watermanagement sluiten immers naadloos bij deze gedachte aan. Het gebouw heeft een oppervlak van ca. 3.300 m2. BREEAM is tijdens het gehele project een vast onderdeel, zodat er voortdurende optimalisatie kan plaatsvinden en ambitieverlies tijdens de uitvoering kan worden voorkomen.

Zorghotel De Zwanenhof te Zenderen
BREEAM Excellent ****

Het nieuwe zorghotel bij De Zwanenhof in Zenderen krijgt een uiterlijk dat in de natuur op lijkt te gaan. In het ontwerp zijn ook diverse duurzame maatregelen opgenomen. Zo wordt er gebruik gemaakt van sedum-daken en voorzien zonnepanelen in de energiebehoefte van het gebouw. De Zwanenhof heeft de ambitie om met de nieuwbouw het BREEAM keurmerk Excellent te behalen. De Zwanenhof biedt zorg, fysiotherapie en coaching en omvat ca. 5.005 m2

Kaeser Compressoren te Borne
BREEAM Excellent ****

Kaeser Compressoren is één van de grootste en meest succesvolle persluchtsysteemaanbieders in Europa. Bij de nieuwbouw van het kantoor en de bedrijfshal (ca. 1.510 m2) is een duurzame en herkenbare uitstraling een belangrijke pijler geweest, die past bij het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten. Vandaar dat BREEAM tijdens het gehele project een vast onderdeel is van de werkzaamheden, zodat er een voortdurende optimalisatie kan plaatsvinden en ambitieverlies tijdens de uitvoering kan worden voorkomen. Wij zijn als BREEAM expert nauw betrokken bij de door de hoofdaannemer te verrichten BREEAM-gerelateerde activiteiten (o.a. afval, materiaalgebruik, organisatie etc.).

Vion Food te Leeuwarden
BREEAM Very Good ***

Vion Food is een internationale vleesproducent, met productielocaties in Nederland en Duitsland en verkoopkantoren in meer dan tien landen wereldwijd. Bij de nieuwbouw van een runderslachterij in Leeuwarden is als ambitieniveau BREEAM Very Good gesteld. De bedrijfsfilosofie is gebaseerd op klantgerichtheid, integriteit en innovatieve producten. Deze filosofie willen ze middels BREEAM ook in hun nieuwe pand doorzetten. Denk aan het gebruik van materialen, gebouwinstallaties en toekomstbestendigheid. Een voorbeeld is dat t.b.v. energiebehoud de vloeren, gevels en daken in hoge isolatiewaarden voorzien.

Huuskes te Enschede
BREEAM Excellent****

Huuskes realiseert een nieuw transportcentrum van ca. 9.150 m2 te Enschede. Het betreft een logistiek pand met daarin een grote diepvries (3.850m2) en expeditiehal (5.300m2). Huuskes heeft niet alleen aandacht voor lekker ten, ook duurzaam, maatschappelijk verantwoord ondernemen hoort al jaren bij het bedrijf. De doelstellingen van BREEAM voor o.a. energiezuinigheid, gezondheid en de keuze voor de locatie passen naadloos bij de ambities van Huuskes. Met name aan energiezuinigheid en hergebruik van energie wordt veel waarde gehecht.

Europastry te Oldenzaal
BREEAM Excellent****

Europastry realiseert een uitbreiding van een bedrijfspand te Oldenzaal. het betreft een bedrijfspand van 12.867 m². Om de innovatieve en duurzame doelstellingen van Europastry ook in de nieuwbouw zichtbaar te maken, is BREEAM vanaf het begin de leidraad geweest. Enkele voorbeelden zijn: de locatie betreft een hergebruikt terrein, bij het ontwerp is rekening gehouden met flexibele mogelijkheden voor de toekomst, aandacht voor luchtverversing, warmteterugwinning uit de koelinstallatie etc.

Volvo Buitenweg te Naarden
BREEAM In-Use Excellent****

ProMessa te Deventer
BREEAM In-Use Excellent****

ProMessa denkt aan de wereld om haar heen en heeft oog voor milieu en dierenwelzijn. Daarom verkoopt ProMessa varkensvlees onder de noemer Keten Duurzaam Varkensvlees. Dagelijks voorziet ProMessa ruim 550 verkoop punten in Nederland van voorverpakt vlees. Deze biologische en duurzame visie willen ze doorzetten met de verbouwing binnen hun productielocatie te Deventer. BREEAM is een zeer geschikt meetinstrument hiervoor.

Volvo Nieuwenhuijse te Zwolle
BREEAM Excellent****

Ames te Enschede
BREEAM In-Use Excellent****

LOCHAL te Tilburg
BREEAM Very Good ***

Bekijk mijn diensten

 • Wensen
 • Tekenwerk
 • Vergunningen
 • Prijs & Contract
 • Begeleiding
 • Nazorg

Uw adviseur in duurzaam efficiënt bouwen!

 

Meer informatie over:

 • Bouwkundig tekenwerk
 • Bouwvergunningen
 • Duurzaamheid - BREEAM
 • Inkoop
 • Bouwbegeleiding
 • Vrijblijvend advies

Of neem vrijblijvend contact op!

 

De volgende partners gingen u al voor: