Nieuwbouw Van Loon Vlees te Son

Het project

Op de locatie van de voormalige slachterij Ballering in Son is een hypermodern vleesverwerkingsbedrijf herrezen, in de vorm van de 26.000 m2 grote nieuwbouw van Van Loon Vlees.

Van Loon Vlees is zich als bedrijf bewust van haar maatschappelijke rol, en wil in die hoedanigheid een substantiële bijdrage leveren aan duurzaamheid. Van Loon doet dit o.a. door productieprocessen milieuvriendelijk en energie-efficiënt in te richten, door bij te dragen aan dierenwelzijn, maar ook door medewerkers de best mogelijke arbeidsomstandigheden te bieden. Zij doen dit graag op zijn ‘Van Loons’. Van Loon praat er niet alleen over, maar onderneemt ook werkelijk actie.

Om de MVO doelstellingen van Van Loon ook in de nieuwbouw zichtbaar te maken, is er al vroeg in de voorbereiding gekozen voor een projectaanpak volgens BREEAM-NL. De doelstellingen van BREEAM-NL voor o.a. energiezuinigheid, gezondheid, en de (keuze voor) de locatie passen naadloos op de MVO ambities van Van Loon. Met name aan energiezuinigheid en hergebruik van energie hecht Van Loon (als energie-intensief bedrijf) zeer veel waarde.

Project Details

Opdrachtgever Van Loon
Afgerond 26 maart 2018
BREEAM Outstanding


BREEAM Outstanding

Van Loon Vlees heeft het hoogst haalbare BREEAM ambitieniveau Outstanding gehaald en is hiermee het eerste vleesproductiebedrijf in Europa. De nieuwbouw beslaat ca. 26.500 m2. De hoge doelstelling hebben ze mede behaald door al in en vroeg stadium Linneman Bouw en Advies als BREEAM Expert te betrekken, namelijk vanaf de ontwerpfase. Middels BREEAM certificering heeft Van Loon o.a. de volgende voordelen weten te halen: lage energiekosten en exploitatiekosten, verbeterd comfort en klimaat, optimaal gebouwbeheer door uitgebreide bemetering en besturing, betere procesbewaking en controle tijdens de bouw, versterking van het imago, huisvesting passend bij haar duurzaamheidsambities.

Bekijk hier het certificaat!

Van Loon heeft de volgende voordelen behaald:

Lage energiekosten

Verbeterd comfort en klimaat

Optimaal gebouwbeheer, door uitgebreide bemetering en besturing

Versterking van het imago van Van Loon

Z

Huisvesting passend bij haar duurzaamheidsambitie

Wilt u ook een duurzaam gebouw?

Neem contact op!