Student Experience International

Het project

Amsterdam trekt veel internationale studenten aan maar kampt tegelijkertijd met een tekort aan kamers. Met Student Experience International, een hotel volledig gericht op de academische gemeenschap, wil Student Experience een oplossing bieden voor dit probleem. Ulrich Architectuur heeft het gebouw ontworpen en het wordt door Pleijsier Bouw gerealiseerd. Het pand wordt naar verwachting in de 2e helft van 2020 opgeleverd.
Het nieuwe pand heeft een footprint van 3106 m2 en een kavelgrootte van circa 5168 m2. Het pand zal voldoen aan alle moderne eisen die aan dergelijke nieuwbouw gesteld worden

Project Details

Opdrachtgever SCI Student Experience Real Estate
Afgerond –
BREEAM Excellent


BREEAM Excellent

Duurzaamheid is voor Student Experience International een belangrijk thema. Om deze reden is door het ontwerpteam de ambitie uitgesproken om te streven naar een BREEAM-excellent score. Sindsdien worden allen ontwerpwijzingen, ideeën en andere activiteiten getoetst door de BREEAM-expert zodat de ambitie gewaarborgd blijft.

Bekijk hier het project op de BREEAM site!

Student Experience International past de volgende maatregelen toe:

Gevels voorzien van zonnecellen

Groendak met sedumbeplanting

Warmte- en koude opslag

Diverse ecologische maatregelen zoals nestkast voor slechtvalken en een insectenhotel

i

Bewuste bouwers gedragscode

Wilt u ook een duurzaam gebouw?

Neem contact op!