BREEAM

Lagere energiekosten, imago verbetering,
subsidies: een beter gebouw voor lagere kosten!

Wat is BREEAM?

BREEAM-NL is hét instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen te meten en te beoordelen. Linneman Bouw en Advies is als BREEAM-expert volledig bekend met de beoordelingsrichtlijnen en het certificeringstraject begeleiden en bewaken. Door ruime ervaring in het ontwikkelen en adviseren weten wij efficiënt en effectief te werken.

Hiermee ontkrachten wij het beeld dat BREEAM certificeren (te) duur is.
BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en verbeteren. BREEAM is opgedeeld in 9 categorieën. Per categorie worden punten toegekend. De BREEAM methode maakt vervolgens gebruik van een kwalitatieve weging; als totaalscore krijgt een gebouw 1 tot 5 sterren.


Waarom BREEAM certificeren?

Door middel van certificering stijgt de waardering van het pand voor huurders, medewerkers en relaties. Ook is er een hogere huur mogelijk en zullen de energie kosten lager zijn. Naast deze voordelen is er ook een fiscaal voordeel te behalen tot 9% op de gehele investering van het bouwproject. Het feit dat het is gecertificeerd betekent dat het gebouw of project getoetst is door een onafhankelijke assessor op duurzaamheidseisen die mede zijn opgesteld door de markt. Voor het verkrijgen van het BREEAM certificaat is het namelijk verplicht om een BREEAM expert aan te stellen. Linneman Bouw en Advies is een gecertificeerde expert voor nieuwbouw en in-use gebouwen.

Voordelen van BREEAM

T

Inzicht

Met BREEAM-NL krijg je inzicht in de werkelijke duurzaamheidsprestatie van je project. Niet alleen op het gebied van energie, maar in de volle breedte.

Gezond

Bij BREEAM wordt er veel aandacht besteed aan het binnenklimaat, ventilatie, licht en vluchtige organische stoffen. Dit zorgt voor een gezondere werkomgeving wat beter is voor het welzijn en de productiviteit van de gebouwgebruikers.

Besparing

Een BREEAM gebouw heeft optimaal gebouwbeheer, door uitgebreide bemetering en besturing, dit zorgt samen met energiebesparende maatregelen voor lagere operationele kosten. Verder zijn duurzame projecten in trek bij huurders en gebruikers, dit zorgt ervoor dat het gebouw meer waard wordt.

w

Imago

Duurzaam ondernemen draagt bij aan een positief imago van het bedrijf. BREEAM-NL is een internationaal erkende certificeringsmethode, zo werk je zichtbaar en meetbaar aan het behalen van duurzaamheidsambities.

Toekomstbestendig

De lat van BREEAM-NL ligt hoger dan wat wettelijk wordt geëist. Zo is je gebouw bestendig tegen plotselinge gebeurtenissen en geleidelijke veranderingen.

Subsidiemogelijkheden

Omdat een BREEAM gebouw een goed gebouw is, geeft de overheid waardering aan BREEAM projecten. Middels de MIA regeling zijn er investeringsvoordelen te behalen.

Wilt u ook een duurzaam gebouw middels BREEAM?

 

Neem contact op!